NAV

DAGPENGER

I Norge kan du få krav på dagpenger hvis:
Du er 100% arbeidsløs, eller har fått redusert arbeidstid med minst 50% sammenlignet med det du hadde før.

Du har hatt en minsteinntekt fra lønnet på minst 1,5 ganger grunnbeløp (1,5 G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene.
G er per 01.05.2016 kr 92 576, og det justeres hvert år.
Du er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag.
Du er bosatt i Norge og er reell arbeidssøker.
Saksbehandlingstid i NAV – 3 uker.